Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο μέσω του email info@hellenicregionrad.gr

Γενική Συνέλευση – Οκτώβριος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ»
ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(Αριθμός Βιβλίου Αναγνωρισμένων Σωματείων Πρωτοδικείου Αθήνας: 20054)
(Αριθμός Φακέλου Περιφέρειας: 14422)

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και την από 25-9-2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, καλούνται τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη αυτού, την 18η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 08.30 π.μ. στην ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού «ΧΟΡΟΣ», επί της οδού Αβέρωφ αρ.: 30 στην Ν. Ιωνία σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα Ημερησίας Διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, του προϋπολογισμού για το 2020-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  1. Ενημέρωση για το GDPR.
  2. Παρουσίαση σεμιναρίων και δραστηριοτήτων για καθηγητές και μαθητές.
  3. Παρουσίαση νέου διαφημιστικού υλικού του Συλλόγου
  4. Ενημέρωση για την Ομάδα Νέων Ελλήνων χορευτών RAD.
  5. Λοιπά θέματα.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα το 1/3 του όλου αριθμού των τακτοποιημένων οικονομικά μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (άρθρο 17 του καταστατικού). Η παρουσία των μελών στην Γ.Σ. και η ψήφος τους, όταν αυτή δεν είναι μυστική, μπορεί να γίνει  μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία, ορίζεται η ίδια ημέρα, 18η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.30 στον ίδιο χώρο, ως ημέρα και ώρα σύγκλησης της επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού.

Αθήνα, 25-9-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Επιστροφή στις Δραστηριότητες/ Νέα του Συλλόγου