Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο μέσω του email info@hellenicregionrad.gr

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών της 10ης Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ

ROYAL ACADEMY OF DANCE – HELLENIC REGION

10/1/2016

Από:

Εφορευτική Επιτροπή

Ελληνικού Συλλόγου Βασιλικής Ακαδημίας Χορού

 

Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 10ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

(R.A.D.)»

 

Αγαπητά μέλη,

Σήμερα την 10η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στην σχολή χορού «Danceway»,

στην Αθήνα και επί της οδού Κρουσόβου Αρ. 4 & Ορμινίου (όπισθεν Χίλτον), συνήλθε η τριμελής

Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τις:

1. Φραγκιαδάκη Ελεάννα

2. Κυριακίδου Λίζα

3. Ευαγγέλου Σγουρώ

η οποία εξελέγη ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (R.A.D.)» όπως προβλέπεται

από το Καταστατικό του Συλλόγου. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε απαρτία, έκανε τις

προβλεπόμενες ενέργειες,παρουσία δικηγόρου, για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 

Από την καταμέτρηση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:

Α) Σύνολο Μελών ταμειακώς εντάξει και δικαιουμένων ψήφου: τριάντα οκτώ (38).

Β) Σύνολο ψηφισάντων: είκοσι οκτώ (28).

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα τακτικά και

επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τις κάτωθι:

 

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΝΙΝΕΤΤΑ) (26) ψήφους

2. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (21) ψήφους

3. ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (18) ψήφους

4. ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) (14) ψήφους

5. ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) (13) ψήφους

 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ 6 ΕΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ ΟΙ:

6. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΚΛΑΙΡΗ), ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΑ, ΜΑΡΑΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

(ΕΒΕΛΥΝ) με (11) ψήφους η κάθε μια

 

Επιλαχούσες Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΝΑ) (7) ψήφους

ΣΤΗ ΘΕΣΗ 2 ΕΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ:

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΔΑΦΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με (5) ψήφους η κάθε μια

3. ΡΙΖΟΥ ΑΙΓΛΗ (4) ψήφους

Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής:

1. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (26) ψήφους

2. ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗ ΖΑΚΛΙΝ (22) ψήφους

3. ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (20) ψήφους

Όλη η διαδικασία της ψηφοφορίας καθώς και το πρακτικό αυτής, είναι καταγεγραμμένα σε

επίσημο πρακτικό του Συλλόγου το οποίο συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφτηκε από την

Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπή.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελεάννα Φραγκιαδάκη

Σγουρώ Ευαγγέλου

Λίζα Κυριακίδου

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στις Δραστηριότητες/ Νέα του Συλλόγου