Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο μέσω του email info@hellenicregionrad.gr

Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου που όρισε προσωρινό Δ.Σ. και της απόφασης του προσωρινού Δ.Σ. της 7-2-2019 του Συλλόγου μας, σας καλούμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 7 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL που βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 2 στην Καισαριανή με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ) ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

 

Η ψηφοφορία είναι μυστική και πραγματοποιείται με ρίψη ψηφοδελτίου στην ψηφοδόχο. Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

 

Επιτρέπεται στα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου να ψηφίσουν και δια ψηφοδελτίου εντός σφραγισμένου φακέλου που θα σταλεί με συστημένη επιστολή στον γραμματέα του Δ.Σ.

 

Υποψηφιότητες για τα όργανα του Συλλόγου γίνονται δεκτές μέχρι 8-3-2019, ήτοι 28 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού. Τα ονόματα των υποψηφίων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στα μέλη του Σωματείου.

 

Η ΓΣ ευρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρούσες σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και ο αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία, δηλαδή δεν είναι παρούσες κατά την πρώτη συνεδρίαση της έκτακτης Γ.Σ. το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, ορίζεται η 14η Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή, ίδια ώρα και ίδιος χώρος, ως ημέρα σύγκλησης της επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού. 

 

Δεδομένου ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσες είναι οικονομικά τακτοποιημένες, παρακαλείσθε να τακτοποιήσετε τις όποιες εκκρεμότητες έχετε έναντι του Συλλόγου, το συντομότερο δυνατό.

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στις Δραστηριότητες/ Νέα του Συλλόγου